Managementtraining

In de managementtraining werken we aan het verder ontwikkelen en optimaliseren van de vaardigheden die we als manager nodig hebben om de competenties van onze medewerkers optimaal tot hun recht te laten komen zodat deze ook daadwerkelijk bijdragen aan de ondernemingsdoelstellingen..

Welke zijn de hoofdonderwerpen voor de managementtraining ?

 • Het initiëren en begeleiden van veranderingsprocessen.
 • Het motiveren van  medewerkers door middel van coaching.
 • Het formuleren van bruikbare, concrete doelstellingen (management by objectives).
 • Effectief delegeren.
 • Timemanagement.
 • Het houden van evaluatie- en functioneringsgesprekken.
 • Slecht nieuws gesprekken.
 • Vergadertechnieken.
 • Het op professionele wijze voeren van sollicitatiegesprekken volgens de STAR methode.
 • Berispings- en ontslaggesprekken.
 • Onderhandelen.
 • Situationeel leiding geven.

En uiteraard wordt ruim aandacht besteed aan de basis van een goed functionerende organisatie, waarbij een positieve instelling ten opzichte van zichzelf, de collega,s en medewerkers, de organisatie, haar producten of diensten,klanten en leveranciers.