Training Klantgericht Handelen

Elke medewerker, en zeker die met klantencontact is mede bepalend voor het gezicht van  uw organisatie. Hun gedrag is in hoge mate bepalend voor de tevredenheid van uw klanten en uw continuïteit.

Eenieder dient zich bewust te zijn hoe men omgaat met het belangrijkste kapitaal van uw organisatie, de klanten.

De Training Klantgericht Handelen is speciaal gericht op de hierbij behorende competenties en gedragsaspecten.

Welke zijn de hoofdonderwerpen voor de   Training “klantgericht handelen”

  • Welke instelling en gedrag verwacht de klant en uw onderneming en van de medewerkers in het bijzonder?
  • De medewerker, het visitekaartje van uw organisatie.
  • Creativiteit en planning.
  •  Welke voorbereiding verwacht de klant
  • De basisprincipes in de communicatie met de klant.
  • Het omgaan met lastige vragen en opmerkingen van de klant,
  • Klachtenbehandeling en “neen” zeggen.
  • De gedragsregels aan de telefoon.
  • Zelfmotivatie, het werken aan een positieve instelling.