Welke trainingsaanpak ?

Om veranderingen in instelling en gedrag te initiëren, is tijd nodig. Daarom zijn de trainingsdagen veelal gespreid in de tijd. Tijdens de training worden de deelnemers zich bewust van sterke en zwakke punten in hun gedrag en het effect hiervan op hun persoonlijke en ondernemingsdoelstellingen.

 

De trainingsdagen bestaan voor 80 % uit praktijkgerichte oefeningen. Elke deelnemer rapporteert aan het begin van de volgende trainingsdag over zijn persoonlijke concrete resultaten tijdens de afgelopen periode naar aanleiding van de training.